Autorizācija

Seesam veselības portāls

Kāpēc pievienoties?
  • Jebkurā brīdī ērti un pārskatāmi sekot pieteikto atlīdzību statusiem.
  • Redzams, cik no polisē pieejamajiem limitiem jau iztērēti, kāds ir atlikums.
  • Atlīdzību pieteikumā nav jāvada personas dati, jo pēc reģistrēšanās tie parādās automātiski.
  • Var izdrukāt vai lejupielādēt veselības apdrošināšanas programmu, noteikumus, cenrādi.
  • Ir iespēja lejupielādēt veselības kartiņu, ko ērti uzrādīt veselības iestādēs.